अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र जांच गर्नुहोस

अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय पत्र जांच गर्नुहोस
 
 

Support Persons

Bibek Gurung :- 9866902302

Anil Thapa :- 9804544346

Manoj KC :- 9800550025


For Implementation and Marketing

Umesh Sharma (C.E.O.) :- 9801333558

Vivek Kumar Khadka (M.D.):- 9816595000

नोट:- यहाँ सबै बर्गका परिचय पत्रहरु सेतो आउने छन् ।

परिचय पत्र जांच गर्ने तरिका

अपाङ्गता भएको व्यक्तिले परिचयपत्र पाएको स्थानीय तह, परिचय पत्रको वर्ग र कार्ड नम्बर राखेर खोज्नुहोस।

POWERED BY